E-TİCARET İÇİN ÖZEL PROJE

E-Ticaret için Özel Proje

Kurumsal firmalar veya perakende zincirleri için internette şube açmak işlev olarak bir AVM veya caddede mağaza açmaktan farklı bir operasyon değildir. Olay bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde bu mağaza için de stok tutarlar, bu mağaza için de personel ayırırlar ve bu mağazanın da zincirde kullandıkları ERP ile tam olarak entegre olmasını isterler. Her mağazaya hedef verildiği gibi bu mağaza için de hedefler belirlenir ve reklam bütçeleri ayrılır. Tabi bu mağaza da açılmadan önce belli konularda analizler yapmak gerekir.

Neden Özel Yazılıma İhtiyaç Vardır?

Onlarca mağazanın çalıştırıldığı bir ekosistem düşünüldüğünde Mağaza, Tedarik, Personel, Masraflar, Lojistik, Reklam vb. birçok yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yapının yönetimi için firmalar temelde aynı olsa da ayrıntılarda ve yönetilme kısmında birbirlerinden farklı sistemler kurmaktadırlar. Bu farklılığın sebebi ‘Şirket Kültürü’ olarak da değerlendirilebilir veya zaman içinde ihtiyaçlar ortaya çıktıkça buna uygun sistemler geliştirilmekte veya mevcut işlemler buna göre uyarlanmaktadır. Kısaca bu yapı şu şekilde çalışan bir döngüdür: İhtiyaç Ortaya Çıkar -> Çözüm üretilir -> Çözüm geliştirilir/birleştirilir. Yapı büyüdükçe de buradaki çözümler ve çalışan sistemin karmaşıklığı artmaktadır.

Böyle karışık bir sistemde web mağazası açılacağı zaman da maalesef herkese uygun tek bir çözümden bahsetmek maalesef mümkün değildir. Burada ihtiyaç firmaların mevcut çalışma düzenini değiştirmeden çalışacak,  içlerindeki sisteme birebir entegre olacak bir yapı ortaya çıkartmaktır. Ortada tek bir müşteri olmayacağına göre tek bir anahtar çözümden bahsetmek de mümkün değildir. Bu yüzden de özel çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Nasıl Bir  Özel  Yazılıma  İhtiyaç  Duyulmaktadır?

Bir eticaret sitesi ile ERP sisteminin entegre olacağı temel noktalar bellidir.

 • Stok Entegrasyonu: Ürün alımının ve satımının yapıldığı bir depoda stok adetleri devamlı değişmektedir. Bu entegrasyon ile stoklar canlı olarak web mağazaya da aktarılmaktadır.
 • Fiyat Entegrasyonu: Mağazada satılan ürünlerin fiyatları devamlı olarak değişebilmektedir. Gerek yeni ürün gelince, gerekse kampanya tanımlanınca veya ürünün pazarda durduğu süre arttıkça fiyatları da değişmektedir. Bunun entegrasyon ile web mağazaya yansıtılması gerekmektedir.
 • Sipariş Entegrasyonu: Web mağazaya gelen siparişlerin ERP sistemine aktarılması gerekmektedir. Bu firma içindeki işleyişin sağlanması için gerekli bir adımdır.
 • CRM Entegrasyonu: Web mağazadan alışveriş yapan her müşteri ileride de alışveriş yapabilecek potansiyel bir müşteridir. Dolayısı ile alınan bilgiler CRM veri tabanına atılmalıdır ki ileride olacak kampanya ve duyurular hali hazırdaki potansiyel müşteriye de duyurulsun.
 • Cari hareketler: Web mağazadan bahsederken sadece B2C mağazayı düşünmemeliyiz. Aynı zamanda firmaların bayilerine de ürün çıktıkları ve kullanıcı adı şifre ile girilen sistemler de mevcuttur. Eğer böyle bir Projede çalışılıyorsa bayiler sisteme girdiklerinde kendilerine ait tüm cari hareketleri görmek istemektedirler. Bu da firmaların daha çok müşteriyi daha az eleman ile merkezi olarak yönetmelerini sağlamaktadır.
 • Fatura Entegrasyonu:  Web mağazalarda fatura için gerek siteden gerekse ERP sisteminden fatura kesilebilmektedir. Eğer fatura ERP den kesiliyorsa ve müşteri de Bayi ise geçmiş döneme ait faturalarını görmek istemektedir. Bu gerek mutabakat gerekse bilgi amaçlı olarak firmaların işlerini kolaylaştırmakladır.
 • Çek Senet Entegrasyonu: B2B olarak çalışan sistemlerde bayiler ürünleri çek veya senetler ile alabilmektedir. Dolayısı ile takip amaçlı olarak veya hesap mutabakatları için bu bilgileri web sisteminde görmek istemektedirler.
 • Online Tahsilat ve Takibi: B2B sistemlerde bayiler sadece ürün almazlar. Daha önce aldıkları ürünler için parçalı olarak tahsilat yapmakta ve bunların ödemesini yapmaktadırlar. Burada yapılan her tahsilatın ERP sistemine doğru bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.

Yukarıda sayılan maddeler sadece entegrasyon için gereklidir. Bunun dışında firmalar kendi iş işleyişinde uyguladıkları kampanyaları, promosyonları ve sadakat projelerini de web mağazaya uygulamak istemektedirler.

Bu ihtiyaçların tamamı firmalara göre değişiklik arz ettiği için her firmaya aynı yazılım uygun gelmemektedir.  Önemli olan bunların doğru bir şekilde web mağazaya uygulanabilmesidir.

Hizmet Alınacak Firma Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Gerek alt yapı gerekse de entegrasyon tamamen yeniden yazılıyorsa oldukça uzun sürecek bir işlemdir. Ki bu sistemlerden direk para geçeceği için test sürecini göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun yerine buna framework olarak sahip olan firmalar seçilmelidir.
 • Özel projelerde en önemli kısımlardan bir tanesi de ERP programlarını bilmek ve bu konuda daha önce proje yaparak tecrübe sahibi olmaktır. Seçeceğiniz firmanın bu konularda daha önce hazırlanmış ÇALIŞAN ve REFERANSLI projeleri olmalıdır.
 • Her müşterinin sattığı ürün farklıdır, dolayısı ile hedef kitle ve beklentileri de farklıdır. Seçilecek yazılım firmanın beklentilerine uygun bir akış sunmalı ve alışveriş adımları her proje için özelleştirilebilmelidir.
 • Proje müşterileri bazen projeleri için yazılım ile tasarımı aynı firmalardan almayabilirler. Kurumsal renk ve tasarımlar için çalıştıkları belli ajanslar olabilmektedir. Dolayısı ile alınan yazılım içinde tasarım geliştiren firmanın kendi anlayacağı gibi değil, dünya standartlarında olmalıdır ki her iş yapacak ajans bir daha baştan kod öğrenmesin.
 • Proje hizmeti alan müşteriler yapılacak iş gereği daha yüksek seviyede teknik bilgiye ihtiyaç duymakta ve destek kısmında da buna uygun personel ile çalışmayı istemektedirler. Burada destek için bir call center elemanı yerine yazılım bilgisine sahip bir programcı işi çok daha hızlı analiz etmekte ve çözüme ulaştırmaktadır. Seçilecek firmanın buna uygun insan kaynakları olmalıdır.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×