Firmaların En Çok Yaptığı 8 Pazarlama Hatası

Yoğun emeklerle kurduğunuz firmanızın başarısız olmasını hayal bile etmek istemesiniz. Ancak pek çok işletme profesyonel destek almak yerine içgüdüsel hareket ederek belirledikleri pazarlama stratejilerinin kurbanı oluyor. Yeni kurduğunuz şirketin aynı kedere sahip olmaması için pazarlama çalışmalarındaki hataları deşifre ediyoruz.

  1. Hedef kitleyi tanımadan strateji ortaya koymak

Doğru bir pazarlama stratejisi için en net cevap verilmesi gereken sorulardan birisi, hedef kitleyle ilgilidir. Ürün veya hizmetlerin kimler tarafından satın alınabileceği ve bunların demografik bilgisi, pazarlama stratejisini doğrudan etkiliyor. Ancak çoğu yeni kurulan firma bu aşamayı es geçerek, alışılagelmiş pazarlama kanalları üzerinden belirsiz bir kitleye ürün veya hizmetlerini pazarlıyor.

Hedef kitlenin belirlenmesinden sonra, kitlenin tanınması da ikinci aşamayı ifade ediyor. Kitlenin hangi sosyal medya kanallarını kullandıkları, markalardan beklentileri, alışveriş alışkanlıkları gibi yönlerinin belirlenmesi gerekiyor. Böylelikle daha doğru pazarlama çalışmaları yapılabilir ve reklam harcamaları için ayrılan finansman nitelikli şekilde kullanılabilir.

  1. Tüketicilerin ihtiyacını belirlememek

Sunulan ürün veya hizmetin hangi ihtiyaca yönelik çözüm ürettiğini karşı tarafa aktarabilmek oldukça önem ifade ediyor. Bunun için de öncelikle tüketici ihtiyaçlarının analiz edilmesi gerekir. Analizler sonucunda elde edilen verilerden hangi alana yönelmek gerektiği saptanabilir. Müşterilerin beklentisiyle ilgili olmayan bir mesaj üzerinden pazarlama yapmak, başarısızlığı getirir. Dolayısıyla odak noktası, müşteri beklentilerini çözen bir mesaj içeriğiyle pazarlama çalışmalarına yön vermektir. Bu potansiyel kitleyi kazanmak için yeterli olur.

  1. Her pazarlama kanalından medet beklemek

Yeni firmaların her yere harcayabilecekleri büyük bütçeleri yoktur. Bu nedenle pazarlama bütçesini doğru yönetmenin planlarını yaparlar. Ancak bunun yolu her pazarlama kanalına azar azar bütçe ayırmak değildir. Hedef kitlenin doğru tanınması halinde hangi kanallar üzerinden potansiyel müşterilere ulaşılacağı belirlenebilir. Böylece birden fazla kanalla uğraşmak yerine müşterilere daha fazla ulaşılabilecek kanallar için harcama yapılabilir. Hedef kitlesi twitter kullanmayan bir markanın bu kanalda reklam yayınlamasının bir kazancı olmaz.

  1. Başkalarını taklit ederek pazarlama yapmak

Başarılı olan kişilerin çizdikleri yoldan gitmek akıllıca bir yöntem gibidir. Ancak durumun böyle olmadığı kısa süre sonra anlaşılabilir. Kendi kimliğinizi yansıtmak yerine başka kimliklerin taklidini yapmak, markanızın değer kaybetmesine neden olur. Bununla beraber, her ürün veya hizmetin hedef kitlesi farklıdır. Markalar, kendi müşterilerinin beklentilerine göre pazarlama stratejisi oluşturur. Dolayısıyla başka bir markayı taklit etmek demek, kendi hedef kitlenizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeyecek pazarlama stratejilerini uygulamak anlamına gelir.

  1. Markaya dair hedef ve kimlik belirlememek

Belirsizlik, başarısızlıkla eşdeğerdir. Eğer markanızla ilgili konumlandırma çalışması yapmazsanız, kısa süre sonra enerjiniz tükenebilir. Markanızın artılarını ortaya koyup, sektördeki geleceğinize dair bir yol haritası belirlemelisiniz. Daha sonra ise, marka kimliğinizi yaratmalısınız. Kurumsal kimlik, rakiplerinizden ayrılmaya ve hedef kitleniz tarafından bilinirliliğinizin artmasına neden olur.

  1. Test yapmamak

Pazarlama stratejilerini verimli hale getirebilmek için mutlaka gözlem yapılması gerekir. Birden fazla kampanya planlanarak, hangisinin hedef kitle üzerinde daha etkili olduğu gözlemlenmelidir. Böylece diğer kampanyaların daha etkili olması sağlanabilir. A/B testi denilen yöntem sayesinde; hangi mesajın, hangi metnin veya hangi pazarlama kanalının daha verimli olduğu anlaşılabilir.

  1. Bütçeyi doğru yönetmemek

Reklamla ilgili harcamaların bir plan dahilinde gerçekleşmesi gerekir. Yapılan yatırımlar sonucunda herhangi bir verimin alınıp alınmadığı bütçe performansı için önemlidir. Bütçedeki paranın gelişigüzel bir şekilde harcanması durumunda zarar edilebilir.

  1. Yeni pazarlama kanallarına hemen girmek

Yeni pazarlama kanalları yeni müşteri demek değildir. Harcamalarınızın daha fazla olması anlamına gelir. Bu nedenle yeni kanalları denemeden önce kesinlikle sormanız gerekenler var. Hedef kitlenizin söz konusu kanaldaki varlığı veya ilgili kanalın marka kimliğinizle bağdaşıp bağdaşmadığı gibi açılardan yeni pazarlama kanalını analiz etmelisiniz.