E-Ticaret Blogu

E-ticaret

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

Bu makalemizde ileti yönetim sistemi nedir, nasıl çalışır?, İYS sistemine üye olunması zorunlu mudur gibi konular üzerinde duracağız. Öyleyse konuyu anlatmaya başlayalım.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İleti yönetim sistemi, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek olan ticaret iletilerinin, yönetmelik içerisinde belirtilen istisnalar haricinde alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceğini, izin dahilinde gönderilen iletilerde de ret imkanının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Kanunda ve yönetmelikte açıklandığı üzere, ticari iletiler için alınması gereken iletişim onaylarında şunlar gereklidir; eğer ki onay fiziksel bir ortamda alınıyorsa alıcının imzası, elektronik ortamda alınıyorsa ise bilgilendirmenin alıcının e-mail adresine aynı gün iletilmesi gerektiği bildirilmekte. Elektronik ortamda alınan onaylarda yine benzer şekilde onay veren kişinin elektronik kayıtlarının tutulması ve aynı zamanda bu kayıtların güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Bundan böyle artık bütün elektronik ileti izinleri, İleti Yönetim Sistemi üzerinde saklanacak. Ticari olarak elektronik ileti gönderimi yapan bütün hizmet sağlayıcıları, promosyon, kampanya vb. gibi tüm ticari iletilerini müşterilerine iletebilmeleri için aldıkları izinleri İleti Yönetim Sistemine yükleyecekler. Bu iletiyi alan kişiler de bu izinlerden çıkış haklarını istekleri zaman kullanabilecekler. Vatandaşlar verdikleri izinlerin düzenlenmesi işlemini tek noktadan yönetebilecekler. Yani kullanıcılar İleti Yönetim Sistemi üzerinden verdikleri izinlerin düzenlenme işlemini artık kolaylıkla halledebilecekler. Bununla birlikte artık ticari olarak gönderilen iletiler kontrol altına alınarak, kullanıcıların çıkış yaptığı iletiler, artık o kullanıcılara gönderilmeyecek. Ticari ileti almayı reddettikleri firmalardan tekrar ileti alan firmalar şikayet işlemlerini de yine aynı şekilde İleti Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ayrıca artık kişisel veri statüsünde bulunan bütün veriler, şifrelenmiş bir şekilde korunacak ve en yüksek seviyede veri güvenliği sağlanmış olacak.

İYS Sistemine Üye Olunması Zorunlu Mudur?

İYS sistemine üye olunması zorunludur. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sisteminde onayı bulunmayan alıcılara ticari e-mail gönderilmesi mümkün değildir. O yüzden mutlaka alıcıların İYS sistemine üye olması gerekmektedir.

İleti Yönetim Sistemi Üzerinden Onay Nasıl Alınır?

İleti Yönetim Sistemi üzerinden onay almak için çağrı merkezi, kısa mesaj numarası ya da kısa link aracılığıyla onay alma servisinden yararlanabilir ve onay alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet Sağlayıcılara Karşı Yükümlülükler Nelerdir?

Hizmet sağlayıcılar yönetmelik gereğince vatandaşlara sunulması gereken çağrı merkezi, kısa link, kısa numara hizmetlerini eğer ki talep ederlerse İleti Yönetim Sistemi üzerinden temin edebilecek. Hizmet sağlayıcılar da İYS dışında aldıkları  onay ve ret işlemlerini teknik entegrasyon aracılığıyla İleti Yönetim Sistemi’ne iletmesi gerekecek. İYS’de kendisine iletilen bilgilere göre onay işlemi için bildirimler gönderecek. Alıcılar da eğer ki isterlerse bu onay bildirimleri üzerinden çıkış işlemini gerçekleştirebilecekler. Hizmet sağlayıcılar aldıkları onayları İYS’ye iletecekler. Bu sayede de onayın ispatı İYS’de saklanmış olacak. Ayrıca İYS, hizmet sağlayıcılardan gelen onay ve ret iletilerini günlük olarak raporlayacak. Yani hizmet sağlayıcıların müşterilerinin tüm izin hareketleri, her iletişim kanalı için ayrı ayrı kayıt altında tutulacak.

Mevcut Veri Tabanları Nasıl Kullanılır, İYS’ye Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

İYS’ye yükleme işlemi 1 Haziran 2020’ye kadar yapılması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcı olarak aldığınız izinleri, İYS’ye tek tek, toplu bir şekilde veya entegrasyon yoluyla yükleyebilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği Nedir?

Hizmet sağlayıcıların arama, mesaj, e-posta gibi farklı tipte iletileri saklayabilmesini, alıcıların da hizmet sağlayıcılara verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırmak istediklerinde kaldırabildikleri, izinsiz bir şekilde gönderilen iletilerin şikayet edilebileceği yönetmelik sistemidir.

Onay Kayıtları Ne Kadar Saklanabilir?

Onay kağıtlarını hizmet sağlayıcı, onayın geçerliliği bittikten sonra, ticari elektronik iletilerle ilgili diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklayabilir.

Onay Sonrası İYS Süreci Nasıl İşler?

Hizmet sağlayıcılar, İYS dışında aldıkları ret ve onayları entegrasyon sayesinde İYS’ye iletir. İleti yönetim sistemi de kendisine iletilen bu onayları alıcı olan kişilere bildirim olarak gönderir. Ardından da alıcılar isterlerse bu onay bildirimi üzerinden çıkış şansını kullanabilir.

Hangi Durumlar Onay Gerektirmez?

Onay gerektirmeyen durumlar şu şekildedir; alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi için iletişim bilgilerini vermesi durumunda, abonelik, üyelik, borç hatırlatma veya benzeri durumlarda konuyla ilgili bilgi verilirken onay işlemi gerekmez. Ek olarak, esnaf olan alıcıların iletişim adreslerine gönderilen elektronik iletilerde ve sermaye piyasasına ilişkin mevzuat faaliyeti içerisinde yer alan şirketlerin müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderdiği elektronik iletilerde de onay işlemi gerekmez.

Reddetme Hakkı ve Bildirim yöntemi Nedir?

Reddetme hakkı, alıcının istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeden ticari elektronik iletiyi reddetmesini kapsar. Alıcının ret bildiriminde bulunması durumunda, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin olan onay geçersiz olmaya başlar.

Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

Hizmet sağlayıcı, çağrı merkezi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlar kullanarak ticari amaçla ses ve görüntü gönderimi gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişilere denir.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Ticari elektronik ileti, gerçek ya da tüzel kişilerin elektronik iletişim araçlarıyla ürün veya hizmetlerini tanıtmak, bilinirlik sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ticari iletişimdir.

Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.