İşletmelerin %74’ü, Kullanıcı Deneyiminin Satışları İyileştirmenin Anahtarı Olduğuna İnanıyor

Yeni Kullanıcı Deneyimi Anket Raporu’muzdaki verilere göre, işletmelerin neredeyse dörtte üçü (%74), kullanıcı deneyiminin satış ve dönüşümleri iyileştirmek için önemli olduğuna inanmaktadır.

Artan müşteri memnuniyeti (%72) ve müşteri sadakati (%44) da popüler sonuçlardandı, ancak az sayıda işletme kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesinin maliyet tasarrufu sağladığı konusunda ikna olmuş görünüyor.

Econsultancy tarafından WhatUsersDo ile birlikte yürütülen Kullanıcı Deneyimi Anket Raporu, 1400’den fazla dijital ve e-ticaret uzmanının anketine dayanmaktadır. Araştırma, şirketler ve kurumlar tarafından alınan yaklaşımlara ve karşılaştıkları zorluklara ve engellere bakıyor. İşte anketten gelen birkaç önemli nokta var…

Kullanıcı deneyimini iyileştirmenin faydaları

Sonuçlar, iş dünyası çoğunluğunun, kullanıcı deneyiminin satışları yönlendirmede temel olduğunu kabul ettiğini göstermektedir.

İyileştirilmiş bir kullanıcı deneyiminin en önemli üç ticari faydasını listelememiz istendiğinde, artan satış/dönüşümler en yaygın olarak belirtilen cevaptır.

İlginç bir şekilde maliyetlerin düşüşü en az popüler cevaplardan biriydi. Müşteri yanıt verenlerin yalnızca %16’sı ve kurum katılımcılarının %17’si, edinme başına maliyetini (CPA-cost-per-acquisition) en önemli üç faydalarından biri olarak nitelendiriyordu.

Bu, gelişmiş bir kullanıcı deneyiminin maliyetleri düşürerek ve aynı zamanda gelirleri artırarak alt çizgiyi nasıl olumlu yönde etkileyebileceğine dair bir farkındalık eksikliğini yansıtıyor gibi görünüyor.

İşletme için kullanıcı testlerinden yararlanma

Anket ayrıca hem müşteri tarafı hem de ajans tarafı yanıt verenlerin kullanıcı deneyiminin temel faydaları arasında listelenmesini istedi. Şirketler için en yaygın olarak listelenen iki fayda, karar verme sürecini iyileştirmek ve kanıtlamak (%68) ve tahminin tasarım sürecinden çıkarılmasıdır (%66).

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ajans katılımcıları, kendi müşteri temsilcilerinden (%10), ajansın izleyicilerini izlemekten daha fazla kendi çıktılarını (%29) onaylamaya önem verdiler.

Hangi yönü test ediyor?

Son olarak, Kullanıcı Deneyimi Anketi katılımcılara dijital kullanıcı deneyimlerinin hangi yönlerinin test ettiklerini sordu.

Müşteri tarafındaki katılımcılar, kendi canlı web sitelerini (%73), wireframelerini ve prototipleri (%58) ve açılış sayfasının ilk izlenimlerini (%54) test etme olasılıkları daha yüksekti yönünde cevaplar verdi.

Ajansların akıllı telefon optimize edilmiş site için (%42’ye karşılık %28), akıllı telefon uygulaması için (%36’ya karşılık %28) ya da tablet için optimize edilmiş bir site için (%35’ye karşılık %21) test öğelerini gerçekleştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtmek ilginçtir.

Ankette yer alan bir sonraki soru, şu anda herhangi bir test yapmayan şirketlerin %48’inin gelecekte akıllı telefonlar için optimize edilmiş bir siteyi test etmeyi amaçladıklarını ortaya koydu.

KAYNAK : https://econsultancy.com/blog/62336-74-of-businesses-believe-user-experience-is-key-for-improving-sales

E-ticaret paketleri ile kullanıcı deneyimi için optimize edilmiş e-ticaret sitenize saniyeler içerisinde sahip olabilirsiniz.