Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Maliyeti Nedir?

Bu yazımda size ilk olarak limited şirketin ne olduğundan, gerekliliklerinden, daha sonra da özelliklerinden bahsedeceğim. Limited şirket, gerçek ya da tüzel kişi veya kişiler tarafından kurulan bir şirket türü. Bu şirket, şahıs şirketiyle kıyaslandığında birden fazla ortaklık alabilir ve şirket yapısı 50 kişiye kadar artırılabilir. Limited şirket sahibi olduğunuzda, yasalar çerçevesinde belirtilen her türlü ticari faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık ve sigortacılık sektörü için limited şirket kuramayacağınızı bilmelisiniz. Şirket kurulurken yapılan sözleşme yer alan hükümlere göre tüm ortakların yetki ve payları belirlenir.

1. Yönetim ile İlgili Organlar

A) Genel kurul

Şirketteki ortakların tamamı genel kurulu oluşturuyor. Genel kurul, hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Eğer ortak sayısı yirmiden fazlaysa, genel toplantılar anonim şirketlerin yükümlülüklerine göre yapılır. Ortak sayısı yirmiden az olan limited şirketlerde ise genel kurulun yerini ortaklar kurulu alır ve genel kurul kararları ortakların yazılı oyları ile alınır.

B) Müdürler

LTD şirketlerde yönetim hakkı ve şirketin temsil yetkisi müdürlere verilmiştir. Müdürler ortaklar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da olabilir. Dışarıdan atanacak müdürün sözleşmede belirtilmiş olması veya genel kurul kararının olması gerekir. Sözleşmede, müdürlerin kim olacağı ve nasıl seçileceği belirtilir. Müdürlerin atanmasını ve azli yetkisini genel kurul üstlenir ve bu yetki başkasına verilemez. Müdür olacak kişinin, işin gereklilikleri olan bilgi ve beceriye sahip olması, yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış olması gerekir. Ayrıca medeni haklarını kullanabilme ehliyetine sahip ve reşit olması gerekir. Müdürler, yaptıkları işleri yasalara ve ana sözleşmeye uygun bir şekilde gerçekleştirmeliler çünkü yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk altındadırlar.

C) Denetçiler

Ortak sayıları yirminin altında olan limited şirketlerin denetçi bulundurmak gibi bir yükümlülükleri bulunmuyor. Limited şirketin ortak sayısı yirmiden fazla ise en az bir denetçi bulundurmak zorundadır. Bulundurabileceği maksimum denetçi sayısı beştir. Limited şirketlerde denetçiler kuruluşta sözleşmede belirtilirler ve sonrasında genel kurul tarafından seçilirler. Denetçiler, ortaklar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilirler. Görev süreleri dolan denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçi olacak kişinin hukuken gerekli şartlara sahip olması gerekir.

2. Kurulum Ücreti ve Maliyetleri

Limited şirket kurulum ücreti ve maliyeti; sermaye, ödenen kira, müdür sayısı, denetçi sayısı, bulunduğunuz şehir, sektör maliyetlerine göre değişiklik gösterir. Bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak örnek olması için ele aldığım kalemleri aşağıda sizinle paylaştım. Siz, sizin için en doğru limited şirket kurma maliyetini öğrenmek için çalışacağınız mali müşavirle ya da muhasebeciyle görüşmelisiniz.

 • Tek ortak

 • Tek müdür

 • Sermaye en az 10.000

 • Kira 2.000

Noter Maliyetleri

 • Müdür imza beyannamesi, 1 adet 35 TL

 • Nüfus cüzdanı örneği (her ortak adına 3 tane) 30 TL

 • Kuruluş vekaleti, 1 adet 80 TL

 • Ana sözleşme onayı, 1 adet 150 TL

 • Ticaret defter onayı (50 sayfa), 150 TL

 • İmza sirküleri (her müdür için 1 adet) 90 TL

 • Şirket kuruluşu sonrasında mali müşavir vekaleti 120 TL

Toplam: 655 TL

Ticaret Odası

 • Sicil kaydı, 1000 TL

 • Faaliyet belgesi, 10 TL

Toplam: 1010 TL

Vergi Dairesi Masrafları

 • Kira damga vergisi (kefilli) 45,36 TL

 • Kira damga vergisi (kefilsiz) 272,88 TL

(Her nüsha için damga vergisi ödenmelidir.)

Banka

 • Rekabet kurulu ödemesi, 4 TL

 • Sermayenin 1/4’ü bankada bloke edilir. 10.000/4= 2.500 TL. (Ücret, şirket kurulumunun ardından geri çekilebilir)

Mali Müşavir

 • Şirket kurma ücreti, 750 TL

Matbaa

 • Şirket kaşesi, 2 adet 30 TL

 • Fatura ve irsaliye 1 cilt, 50 TL

Toplam maliyet: 2544,36 TL (kira damga vergisi ‘kefilli’ üzerinden hesaplandı)

Bilmeniz gereken ekstra maliyet detayları

Yukarıda belirttiğim ücretlerin dışında, listeye eklemediğim, yapacağınız işe göre değişiklik gösterebilecek masraflar da mevcut.

 • Sermaye bloke tutarı

 • Her ortak için ekstra 150 TL,

 • Her müdür için 250 TL

(Bunları yanında yabancı ortaklı şirketlerde mali müşavirlik minimum limiti 2000 TL + %18 KDV şeklindedir)